Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Trwa rekrutacja na praktyczne studia dla nauczycieli
Trwa rekrutacja na praktyczne studia dla nauczycieli

Żadna reforma nie jest polskiej szkole tak potrzebna jak dobrze przygotowani nauczyciele. W tym celu stworzono Szkołę Edukacji, czyli bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli języka polskiego lub matematyki. Program powstał we współpracy z Teachers College nowojorskiego Uniwersytetu Columbia. Właśnie trwa rekrutacja. Dla przyszłych studentów przewidziana jest pula stypendiów.

Studia ze znakiem jakości
Studia ze znakiem jakości

Studia w Szkole Edukacji PAFW i UW są: innowacyjne i oryginalne pod względem treści nauczania, stosowanych metod dydaktycznych oraz metod ewaluacji efektów kształcenia. To zdanie komisji konkursu „Studia z przyszłością”, która przyznała SE Znak Jakości. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 13 kwietnia w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie.

Zdobądź stypendium pomostowe na studia!
Zdobądź stypendium pomostowe na studia!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłasza XVI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać od 3 lipca do 18 sierpnia 2017 r.

Zgłoś kandydatów do nagrody PAFW „Sektor 3.0”
Zgłoś kandydatów do nagrody PAFW „Sektor 3.0”

Nagroda przyznawana co roku w trakcie największego festiwalu technologicznego dla organizacji pozarządowych „Sektor 3.0” ma promować inicjatywy z obszaru wykorzystania nowych technologii w działaniach organizacji non-profit. W ubiegłych latach wśród wyróżnionych organizacji znalazły się Itaka, Katarynka i TUS. W tym roku Twoja organizacja może powalczyć o nagrodę pieniężną w wysokości 40 tys. zł. Nabór trwa do 4 maja 2017 r.

„UTW dla społeczności” – zgłoszenia do piątej edycji
„UTW dla społeczności” – zgłoszenia do piątej edycji

Trwa nabór do kolejnej edycji projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”. Do udziału zapraszamy UTW, które chcą uruchomić lub rozwijać działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez stworzenie w swoich strukturach grup wolontariatu i działań społecznych. Zgłoszenia trwają do 15 maja 2017 roku.