Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Szkoła Edukacji PAFW i UW otwiera rekrutację
Szkoła Edukacji PAFW i UW otwiera rekrutację

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego otwiera rekrutację na stacjonarne (dzienne) roczne studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017 przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski i matematyka. Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna.

English Teaching Market 2016
English Teaching Market 2016

W odbywającej się w dniach 27-29 czerwca br. w Starych Jabłonkach k. Ostródy XIV konferencji „English Teaching Market” wzięło udział ponad czterystu nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich i małych miast. Wykład pt. "Is teaching English an art, a science or a craft?" wygłosił Jeremy Harmer - znany autor podręczników do nauki języka angielskiego, ceniony trener i ekspert w zakresie metodyki nauczania.

„Lokalne Partnerstwa PAFW” i „Liderzy PAFW” partnerami konferencji POLISHOPA Design Thinking
„Lokalne Partnerstwa PAFW” i „Liderzy PAFW” partnerami konferencji POLISHOPA Design Thinking

W dniach 22-25 czerwca w Bydgoszczy odbyła się międzynarodowa konferencja POLISHOPA, poświęcona metodzie „Design Thinking”, polegającej na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w oparciu o zrozumienie potrzeb odbiorców i ich problemów. Wydarzenie zorganizowane zostało przez SHOPA i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogólnopolska Konferencja Szkół Uczących Się
Ogólnopolska Konferencja Szkół Uczących Się

14 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoły Uczącej Się pod hasłem „Pokaż mi, jakie są kryteria sukcesu, a będę lepiej się uczyć” , której towarzyszyła Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. Wydarzenie zgromadziło ponad 400 osób: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, dla których proces uczenia się uczniów jest ważnym aspektem lub przedmiotem działalności.

Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 13 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Na najlepszych uczniów czekają także indeksy publicznych uczelni ekonomicznych. W trakcie spotkania ogłoszono hasło kolejnej edycji zawodów – „Przywództwo w biznesie”. PAFW jest partnerem strategicznym Olimpiady Przedsiębiorczości.