Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Frederick M. Bohen 1938-2015
Frederick M. Bohen 1938-2015

Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Fredericka M. Bohena. W latach 2003-2013 Frederick M. Bohen pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów PAFW, a od roku 2013 był związany z Fundacją jako Director Emeritus.

Rusza XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Rusza XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Na ambitnych i zdolnych maturzystów 2015 ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować, czekają stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Honorowy Patronat nad XIII edycją Programu Stypendiów Pomostowych sprawuje Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.

Spotkanie Ośrodków Działaj Lokalnie
Spotkanie Ośrodków Działaj Lokalnie

Przedstawiciele sieci Ośrodków Działaj Lokalnie – uczestnicy programu „Działaj Lokalnie” - spotkali się w dniach 5-6 marca w Warszawie na szkoleniu, które zainaugurowane zostało wykładem Ministra Olgierda Dziekońskiego, Doradcy Prezydenta RP na temat „25-lecia samorządności”.

Mnóstwo dobrej energii, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW
Mnóstwo dobrej energii, czyli co słychać w Lokalnych Partnerstwach PAFW

Osiem nowych Lokalnych Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności nie próżnuje. W Staszowie ekipa TVP Kielce odwiedziła „Młodych Gospodarzy”, zrekrutowanych z trzech sołectw i przeszkolonych z budowania strategii, prowadzenia konsultacji oraz wystąpień publicznych. Co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w siedmiu pozostałych Lokalnych Partnerstwach PAFW?

10 lat programu „Projektor – wolontariat studencki”
10 lat programu „Projektor – wolontariat studencki”

11 lutego w Warszawie odbyła się gala dziesięciolecia programu „Projektor – wolontariat studencki”. Podczas gali uhonorowano najaktywniejszych wolontariuszy, najbardziej zaangażowane szkoły i partnerów programu. Wśród gości byli Honorowi Wolontariusze: Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP i Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP.