Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Warsztaty „SUS” dla nauczycieli z Białorusi
Warsztaty „SUS” dla nauczycieli z Białorusi

W dniach 25-27 sierpnia w Przedstawicielstwie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie odbyły się warsztaty programu „Szkoła Ucząca Się” (SUS) z udziałem nauczycieli z Białorusi. Do Polski przyjechało 14 białoruskich mentorów kursu internetowego oceniania kształtującego. Celem spotkania było podniesienie kwalifikacji nauczycieli-mentorów oraz wymiana doświadczeń.

Konkurs dla uczniów: „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski”
Konkurs dla uczniów: „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski”

Serwis Jezioranski.org zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie polegającym na przygotowaniu krótkiej audycji dotyczącej działalności Kuriera z Warszawy lub historii Radia Wolna Europa organizowanym z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zgłoszenia trwają do 17 listopada

„Równać Szanse 2014” – Regionalny Konkurs Grantowy
„Równać Szanse 2014” – Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 6 listopada b.r.

Konkurs „Animator Dobra Wspólnego”
Konkurs „Animator Dobra Wspólnego”

Do 15 września 2014r. trwa nabór wniosków do Konkursu Grantowego „Animator Dobra Wspólnego”, który jest prowadzony w ramach programu "Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności". Konkurs jest jednym z elementów oferty dla alumnów programu – Pracowni Dobra Wspólnego (PDW) i adresowany jest do uczestników I i II edycji programu.

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do szóstej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 30 sierpnia 2014 roku.