Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Ruszył konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2016”
Ruszył konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2016”

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do ósmej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska. Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 roku.

Stażyści PAII z wizytą w Waszyngtonie
Stażyści PAII z wizytą w Waszyngtonie

W dniach 14-16 września 2016 r. tegoroczni uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej (Polish-American Internship Initiative; PAII) gościli w Waszyngtonie na zaproszenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w USA. Stażyści wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami polskiej dyplomacji, administracji amerykańskiej, biznesu oraz Banku Światowego.

Nowe projekty partnerskie na start
Nowe projekty partnerskie na start

13 września w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności osiem nowych Lokalnych Partnerstw PAFW odebrało czeki i podpisało umowy na realizację rocznych projektów. Szlak Jabłkowy w Warce, Młodzieżowa Staż Leśna w Niemcach, czy wypiek tradycyjnego chleba Szadkowskiego, to tylko niektóre z planów partnerstw zawiązanych w ramach V edycji programu.

Trzecia edycja „PROMENGO” za nami
Trzecia edycja „PROMENGO” za nami

44 osoby - menedżerowie i menedżerki organizacji pozarządowych z całej Polski, zakończyły trwający rok program edukacyjny podnoszący ich kompetencje zarządcze. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w ramach programu PAFW „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”.

Prof. Terrence Mason z wizytą w Szkole Edukacji PAFW i UW
Prof. Terrence Mason z wizytą w Szkole Edukacji PAFW i UW

5 września 2016 r. Szkoła Edukacji PAFW i UW gościła Dziekana Szkoły Edukacji Uniwersytetu Indiana profesora Terrence’a C. Masona. Spotkanie było cenną okazją do rozmowy o możliwościach współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy obiema placówkami, jak również Uniwersytetem Warszawskim, który reprezentowała prof. Jolanta Choińska-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.