Sposób działania Fundacji

Przy realizacji celów programowych Fundacja ściśle współpracuje z polskimi organizacjami pozarządowymi. Fundacyjne programy są zarządzane przez wybrane organizacje, zaś komisje niezależnych ekspertów podejmują decyzje o przyznawaniu dotacji i stypendiów. PAFW, w konsultacji z Partnerami z trzeciego sektora, opracowuje koncepcję programu, finansuje go bądź pozyskuje środki zewnętrzne. A następnie, współpracując z Realizatorem Programu, monitoruje i ocenia przebieg oraz efekty przedsięwzięcia.

 

Uzyskanie wsparcia

Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowania PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u Realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację.

 

Procedury i wnioski

Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami programów Fundacji.