LIDERZY PAFW
Bądź skuteczniejszym liderem!
Bądź skuteczniejszym liderem!

Działasz w środowisku lokalnym, ludzie za Toba podążają, dzięki Tobie pojawiają się nowe inicjatywy? A może prowadzisz organizację pozarządową, jesteś radną, burmistrzem. Chcesz pracować, tak aby Twoje działania przynosiły lepsze efekty? Zgłoś się do XIII edycji programu „Liderzy PAFW”. Zgłoszenia przyjmuje Fundacja Szkoła Liderów do 8 marca 2017 r.

Nowi Liderzy PAFW
Nowi Liderzy PAFW

11 maja odbyło się spotkanie Rady programu „Liderzy PAFW”, podczas którego wyłoniono 41 aktywnych społecznie liderów – uczestników dwunastej edycji tego przedsięwzięcia. Nad indywidualnymi programami rozwoju czuwać będzie 11 doświadczonych tutorów

Lider PAFW laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za Naprawianie Świata”
Lider PAFW laureatem Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za Naprawianie Świata”

Nagroda, przyznawana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holocaustu”, honoruje nauczycieli, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w szkole oraz społeczności lokalnej. Tegorocznym laureatem został Jakub Niewiński z Murowanej Gośliny, nauczyciel prowadzący zajęcia antydyskryminacyjne, a także Lider PAFW. W uroczystości wzięła udział Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska.

Celem programu, realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów, jest wsparcie rozwoju umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu, polegającej na stałej współpracy lokalnego lidera z doświadczonym tutorem.

 

Program jest skierowany do aktywnych uczestników projektów finansowanych w ramach różnych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a zwłaszcza: „Działaj Lokalnie”, „Równać Szanse”, „English Teaching”, „Przemiany w Regionie (RITA)”, „Lokalne Partnerstwa PAFW” i Programu Rozwoju Bibliotek.

 

Zasadnicza część programu to trwająca 12 miesięcy współpraca lidera z tutorem oraz cykl szkoleń dostosowany do potrzeb oraz priorytetów ich uczestników, na który składają się przede wszystkim planowanie własnego rozwoju, budowanie zespołu, kierowanie organizacją, komunikacja, angażowanie otoczenia i budowanie partnerstwa lokalnego. Nabyte podczas udziału w programie umiejętności mają pomóc liderom w podejmowanych przez nich działaniach na rzecz lokalnych społeczności.

 

Istotnym komponentem programu jest oferta dla absolwentów – inicjatywa „Alumni”, której celem jest współpraca i wymiana doświadczeń. Umożliwia ona m.in. uczestnictwo w spotkaniach ze znanymi osobami życia publicznego, udział w warsztatach dostosowanych do potrzeb alumnów, a także możliwość uzyskania dotacji z funduszu inicjatyw absolwenckich na realizację projektów liderskich. Dzięki subskrypcji elektronicznego newslettera absolwenci regularnie otrzymują informacje o bieżących działaniach prowadzonych w ramach programu. Wymiana doświadczeń pomiędzy liderami jest także możliwa poprzez rokroczne spotkania uczestników oraz portale społecznościowe.

 

Od 2008 roku, w ramach International Visitor Leadership Program i we współpracy z Ambasadą USA w Polsce, organizowane są wizyty studyjne wybranych liderów w Stanach Zjednoczonych. W 2015 roku kolejne dwie grupy liderów i tutorów wzięły udział w takiej wizycie.

 

W 2014 roku wydana została książka „Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli”. Składa się z 10 reportaży prezentujących aktywność lokalnych liderów – absolwentów programu. Opisane przez dziennikarzy historie pokazują ludzi, którzy z wizją i pasją działają w różnych zakątkach Polski na rzecz swoich lokalnych społeczności. Jest to kolejna publikacja, która powstała, by promować program "Liderzy PAFW" i zmianę społeczną, jaka ma miejsce w wyniku jego realizacji.

 

W 2015 roku program obchodził swoje dziesięciolecie. Wydarzeniem towarzyszącym obchodom jubileuszowym był coroczny zlot absolwentów zorganizowany pod hasłem „Tworzymy dobre historie”.

 

Efekty dotychczasowych jedenastu edycji programu to podniesienie kwalifikacji 541 liderów lokalnych z całej Polski oraz powstanie ich aktywnej ogólnopolskiej sieci, a także wykształcenie 65 specjalistów w zakresie stosowania metody tutoringu. W obecnej dwunastej edycji programu, rozpoczętej w 2016 roku, uczestniczy 41 liderów i 11 tutorów.

 

Dotacja PAFW wyniosła 3.990.241 USD, w tym na bieżącą edycję 201.432 USD.

 

Realizator programu:
Fundacja Szkoła Liderów
ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa
tel. (22) 556-82-50, (22) 556-82-54, fax (22) 556-82-51
e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl
strona programu:  www.liderzy.pl

http://drzwipowoli.pl

Osoby odpowiedzialne w PAFW:
Radosław Jasiński (Dyrektor Programowy)
we współpracy z Mirosławem Czyżewskim (Kierownik Programowy)