Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Konkurs dla uczniów: „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski”
Konkurs dla uczniów: „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski”

Serwis Jezioranski.org zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie polegającym na przygotowaniu krótkiej audycji dotyczącej działalności Kuriera z Warszawy lub historii Radia Wolna Europa organizowanym z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Zgłoszenia trwają do 17 listopada

„Równać Szanse 2014” – Regionalny Konkurs Grantowy
„Równać Szanse 2014” – Regionalny Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 6 listopada b.r.

Konkurs „Animator Dobra Wspólnego”
Konkurs „Animator Dobra Wspólnego”

Do 15 września 2014r. trwa nabór wniosków do Konkursu Grantowego „Animator Dobra Wspólnego”, który jest prowadzony w ramach programu "Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności". Konkurs jest jednym z elementów oferty dla alumnów programu – Pracowni Dobra Wspólnego (PDW) i adresowany jest do uczestników I i II edycji programu.

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska
Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2014” tygodnika Newsweek Polska

Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do szóstej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 30 sierpnia 2014 roku.

Nowa edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Nowa edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontunuować naukę na studiach wyższych. W roku akademickim 2014/15 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski przyjmuje Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości do 18 sierpnia.