Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Żegnamy Profesora Aleksandra Koja
Żegnamy Profesora Aleksandra Koja

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Aleksandra Koja, Członka Rady Dyrektorów PAFW, byłego Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora w Instytucie Biologii Molekularnej UJ, Członka Polskiej Akademii Nauk i byłego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich, autora wielu publikacji naukowych z zakresu nauk przyrodniczych, biologii molekularnej i biochemii.

„Równać Szanse 2017” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy
„Równać Szanse 2017” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 14 marca 2017 roku.

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” z nowym realizatorem programu
„PROJEKTOR – wolontariat studencki” z nowym realizatorem programu

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) będzie nowym realizatorem programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Jest to efekt porozumienia zawartego 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW) a Fundacją Rozwoju Wolontariatu (FRW) i FEP.

Zgłoś firmę do XX edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.
Zgłoś firmę do XX edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”.

Do końca stycznia można nominować odpowiedzialne społecznie firmy i fundacje korporacyjne w dwudziestej, jubileuszowej edycji konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a fundatorem Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Pierwsze warsztaty 4. edycji „UTW dla społeczności”
Pierwsze warsztaty 4. edycji „UTW dla społeczności”

Ruszyła czwarta edycja projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku”. Dziesięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku będzie przez najbliższe kilkanaście miesięcy tworzyć i rozwijać w swoich strukturach grupy wolontariatu i działań społecznych.