Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Nabór do Nauczycielskiej Akademii Internetowej
Nabór do Nauczycielskiej Akademii Internetowej

Trwa nabór do programu Nauczycielska Akademia Internetowa, w ramach której nauczyciele wszystkich przedmiotów uczący we wszystkich typach szkół mogą skorzystać e-learningowych kursów tematycznych, w trakcie których poznają metody i techniki nauczania i oceniania oraz uczą się, jak skutecznie stosować je w pracy z uczniami. Zgłoszenia do udziału w roku szkolnym 2016/17 można dokonać do września (do wyczerpania miejsc).

HumanTech - szósta edycja „Sektor 3.0”
HumanTech - szósta edycja „Sektor 3.0”

Czego może nauczyć nas robot? Wirtualna rzeczywistość w kampanii społecznej? Odpowiedzi na te pytania uzyskamy w trakcie tegorocznej edycji „Sektora 3.0” - największego w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu nowych technologii przez organizacje pozarządowe. Impreza odbędzie się w dniach 18-19 maja - pierwszego dnia w Centrum Nauki Kopernik, drugiego - w siedzibach instytucji, organizacji i firm w całej Warszawie. Rejestracja ruszyła 26 kwietnia.

Festiwal Szkół z Klasą
Festiwal Szkół z Klasą

Już wkrótce, 5 i 6 czerwca w Warszawie odbędzie się doroczny ogólnopolski Festiwal Szkół z Klasą, który jest okazją do podsumowania działań i prezentacji efektów pracy zespołów uczniowsko-nauczycielskich biorących udział w programie. Zgłoszenia przyjmowane są od 25 kwietnia.

Ruszyła Szkoła Lokalnych Doradców FIMANGO
Ruszyła Szkoła Lokalnych Doradców FIMANGO

Celem Szkoły Lokalnych Doradców FIMANGO jest podnoszenie kompetencji przedstawicieli Ośrodków Działaj Lokalnie w obszarze zarządzania finansami oraz utworzenie z ich udziałem sieci doradców świadczących usługi poradnicze i szkoleniowe dla lokalnych organizacji pozarządowych. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 6-8 kwietnia w Warszawie.

„Dyplom z Marzeń” – daj szansę na stypendium
„Dyplom z Marzeń” – daj szansę na stypendium

Zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe do udziału w programie finansowania stypendiów na I rok studiów. Uczestnicząc w Programie Stypendiów Pomostowych, organizacja daje swoim podopiecznym szansę na stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł), a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej. Zgłoszenia trwają do 28 kwietnia 2016 r.