Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

„Przemiany w Regionie” (RITA) – konkurs grantowy
„Przemiany w Regionie” (RITA) – konkurs grantowy

Do 15 marca można składać wnioski we wiosennej edycji konkursu grantowego programu „RITA”. O dotacje na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Centralnej mogą ubiegać się polskie fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół. Zgłoszenia przyjmuje Fundacja Edukacja dla Demokracji.

Szkoła Doradców Lokalnych „FIMANGO”
Szkoła Doradców Lokalnych „FIMANGO”

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (realizator programu „FIMANGO – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”) i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (realizator programu „Działaj Lokalnie”) zapraszają do udziału w Szkole Lokalnych Doradców „FIMANGO” – wspólnym przedsięwzięciu, którego celem jest stworzenie Sieci Doradców Lokalnych „FIMANGO”, w oparciu o zasoby merytoryczne obu programów.

Ferie zimowe z „PROJEKTOREM”
Ferie zimowe z „PROJEKTOREM”

Wraz z początkiem ferii, w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "PROJEKTOR – wolontariat studencki", realizowanego przez Fundację Rozwoju Wolontariatu, pojawiła się możliwość uczestnictwa w projektach feryjnych. Swój udział w przedsięwzięciu i chęć przyjęcia studentów zgłosiło już 40 szkół z całej Polski.

Nowi członkowie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie odwiedzili siedzibę PAFW
Nowi członkowie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie odwiedzili siedzibę PAFW

W dniach 14-15 stycznia na szkoleniu w Warszawie gościliśmy dziewięć nowych organizacji, które od 2015 roku dołączyły do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Wiosną tego roku nowi członkowie ogłoszą lokalne konkursy grantowe, dlatego głównym celem spotkania było przybliżenie uczestnikom standardów działania i procedur programu.

„Równać Szanse 2016” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy
„Równać Szanse 2016” – Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach programu "Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 10 marca.