Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Szkoła Edukacji PAFW i UW otwiera rekrutację
Szkoła Edukacji PAFW i UW otwiera rekrutację

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego otwiera rekrutację na stacjonarne (dzienne) roczne studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017 przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w dwóch specjalnościach: język polski i matematyka. Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym do 30 czerwca.

Ogólnopolska Konferencja Szkół Uczących Się
Ogólnopolska Konferencja Szkół Uczących Się

14 czerwca 2016 roku w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoły Uczącej Się pod hasłem „Pokaż mi, jakie są kryteria sukcesu, a będę lepiej się uczyć” , której towarzyszyła Ogólnopolska Prezentacja Projektów Młodzieżowych. Wydarzenie zgromadziło ponad 400 osób: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, dla których proces uczenia się uczniów jest ważnym aspektem lub przedmiotem działalności.

Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Rozdano nagrody XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

W dniu 13 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Na najlepszych uczniów czekają także indeksy publicznych uczelni ekonomicznych. W trakcie spotkania ogłoszono hasło kolejnej edycji zawodów – „Przywództwo w biznesie”. PAFW jest partnerem strategicznym Olimpiady Przedsiębiorczości.

Czwarta edycja projektu „UTW dla społeczności”
Czwarta edycja projektu „UTW dla społeczności”

Ruszył nabór do kolejnej edycji projektu „UTW dla społeczności” realizowanego w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”. Do udziału zapraszamy UTW, które chcą uruchomić lub rozwijać działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez stworzenie w swoich strukturach grup wolontariatu i działań społecznych. Zgłoszenia trwają do 15 września 2016 r.

Poznaliśmy „Dobroczyńców Roku 2016”
Poznaliśmy „Dobroczyńców Roku 2016”

Dziesięć społecznie zaangażowanych firm uhonorowanych zostało tytułem „Dobroczyńcy Roku 2016” podczas XIX Gali Finałowej Konkursu, która odbyła się 8 czerwca w Hotelu Westin w Warszawie. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest fundatorem konkursu, który od blisko dwudziestu lat organizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.