Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

Lokalne konkursy grantowe w „Działaj Lokalnie” rozpoczęte
Lokalne konkursy grantowe w „Działaj Lokalnie” rozpoczęte

Trwa nabór wniosków w ramach lokalnych konkursów grantowych 2014 organizowanych przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Na dofinansowanie mają szansę projekty odpowiadające na potrzeby mieszkańców małych miast i wsi, które służą aktywizowaniu społeczności, pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

„nGO MOBILE”! Ruszyły zapisy na konferencję „Sektor 3.0”
„nGO MOBILE”! Ruszyły zapisy na konferencję „Sektor 3.0”

Organizacje pozarządowe z całej Polski mogą zgłaszać udział w konferencji „Sektor 3.0”, która odbędzie się 21 i 22 maja w Warszawie. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania będzie mobilność, m.in. wykorzystywanie smartfonów, praca w chmurze, organizacja wirtualnego biura. Rejestracja trwa do wyczerpania miejsc.

Nagroda Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0”
Nagroda Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0”

Przyznana po raz pierwszy w 2013 roku nagroda programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Nowe Technologie Lokalnie” ma na celu wyróżnienie polskich organizacji pozarządowych, posiadających znaczący dorobek w wykorzystywaniu ICT do prowadzenia działań promocyjnych, badawczych lub edukacyjnych w trzecim sektorze.

Nowa edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Nowa edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontunuować naukę na stuidach wyższych. W roku akademickim 2014/15 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Daj szansę na „Dyplom z Marzeń”
Daj szansę na „Dyplom z Marzeń”

Ruszyła kolejna edycja konkursu „Dyplom z Marzeń” kierowanego do pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz spełnić marzenia młodych ludzi o studiowaniu, zgłoś się do konkursu! Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem PAFW, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.