Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

została utworzona z podwójną intencją - umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

więcej »

To już 15 lat!
To już 15 lat!

15 maja Fundacja w gronie znakomitych gości świętowała jubileusz 15-lecia rozpoczęcia swoich działań programowych. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP, Profesor Jerzy Buzek, Profesor Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego wraz z Maciejem Granieckim, Szefem Biura Trybunału Konstytucyjnego, Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK, Ambasador USA Stephen Mull, Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz inni przedstawiciele władz, a także mediów i biznesu.

Liderzy PAFW w USA
Liderzy PAFW w USA

Dziesięciu liderów PAFW i tutorów zapoznało się z amerykańskimi przykładami działań na rzecz zmiany społecznej i jakości życia przez sport i zdrowe odżywianie podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, która odbyła się w dniach 7-17 czerwca w ramach International Visitor Leadership Program.

Dołącz do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie
Dołącz do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie

Do 10 września trwa nabór do ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Poszukiwane są organizacje działające w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, które współpracują z różnymi partnerami lokalnymi, potrafią skutecznie pozyskiwać środki finansowe, chcą wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie w ramach programu PAFW „Działaj Lokalnie”.

Nabór do projektu 'UTW dla Społeczności'
Nabór do projektu 'UTW dla Społeczności'

Do 31 lipca przyjmowane są zgłoszenia do trzeciej edycji projektu "UTW dla Społeczności", który adresowany jest do Uniwersytetów Trzeciego Wieku zainteresowanych uruchomieniem lub wzmacnianiem wolontariatu seniorów.

Wolontariat studencki sposobem na aktywność
Wolontariat studencki sposobem na aktywność

„W pewnym momencie człowiek sobie uświadamia że chce robić coś więcej niż tylko studiować, jakoś się wyróżnić na tle tylu studentów i zaczyna działać poprzez różne aktywności” – mówi Mateusz Salach, student-wolontariusz „PROJEKTORA” i przyszły stażysta Citi w USA w ramach Polsko-Amerykańskiej Inicjatywy Stażowej. Z Mateuszem rozmawiał Kamil Wrzos z Fundacji Generator Inspiracji.