Jak dzięki partnerstwom i społecznikom zmieniają się lokalne społeczności
Jak dzięki partnerstwom i społecznikom zmieniają się lokalne społeczności

17 października w Warszawie, w „Skwerze”, nagrodzone zostały najefektywniejsze Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Poznaliśmy również „Społecznika Roku 2013” tygodnika Newsweek Polska, którym została Aneta Obcowska, kierująca przychodnią dla bezdomnych w Warszawie. Gościem specjalnym uroczystości był Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Spotkanie otworzył Jerzy Koźmiński, Prezes PAFW i współgospodarz spotkania, który witając gości przypomniał ideę, jaka przyświeca „Lokalnym Partnerstwom PAFW”. Podkreślał, że to wyjątkowa, przekrojowa inicjatywa na „mapie” fundacyjnych przedsięwzięć, gdyż służy inicjowaniu oraz rozwijaniu współpracy między uczestnikami różnych programów Fundacji, którzy wspólnie podejmują i prowadzą projekty ważne dla lokalnych społeczności, często włączając w nie także innych aktorów życia społecznego.

 

 

W gminach, w których realizowane były różne programy PAFW powstają więc partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, a ich liderami są Ośrodki Działaj Lokalnie, biorące udział w fundacyjnym programie „Działaj Lokalnie”. „Lokalne Partnerstwa PAFW zostały zainicjowany jako eksperyment, ale po czterech latach możemy z satysfakcją powiedzieć, że się udał, gdyż są one bardzo dobrym sposobem na budowanie synergii między różnymi programami Fundacji, co jest istotne ze względu na maksymalizowanie ich społecznego oddziaływania. A najważniejsze, że projekty realizowane przez partnerstwa nie są przedsięwzięciami jednorazowymi; że ich członkowie uczą się skutecznie ze sobą współdziałać, co służy budowie i umacnianiu kapitału społecznego” – powiedział Prezes PAFW.

 

W swoim wystąpieniu, gość specjalny gali, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do idei społecznikostwa utożsamianej z Jackiem Kuroniem. Przypomniał, że tytuł „Społecznika Roku” zaczęto przyznawać z jego inicjatywy, która była odpowiedzią na prośbę Wisławy Szymborskiej, kontynuowanej przez tygodnik Newsweek Polska i jego partnerów.

 

 

"Po jego głosie wciąż jeszcze drży powietrze, nie tylko w Ministerstwie Pracy, ale wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy niosą jego idee" - mówił Minister Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Jacek Kuroń, jako twórca polityki społecznej niepodległej Polski, jest niedoścignionym wzorem zarówno dla niego, jak i dla wszystkich osób, które działają dla dobra wspólnego. "Wy kontynuujecie jego dzieło" – dodał Minister Kosinak-Kamysz, zwracając się do uczestników spotkania. Wskazał też, że tego typu działalność to tworzenie polskiego kapitału społecznego, a tym samym - troska o lepszą Polskę.

 

W pierwszej części gali wręczone zostały nagrody trzem najefektywniejszym partnerstwom, które w najwyższym stopniu przyczyniły się do budowania lokalnego kapitału społecznego. O konkursie opowiedzieli Joanna Lempart-Winnicka, Kierownik Programowy PAFW i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, która jest Realizatorem Programu od 2009 roku.

 

 

Nagrody w postaci czeku na 30 tysięcy złotych otrzymały następujące partnerstwa:
- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest Stowarzyszenie Europa i My, działające na obszarze sześciu gmin: Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej, Żabiej Woli, Jaktorowa, Baranowa. Partnerzy wspólnie zrealizowali projekt „TV-oja okolica”, w ramach którego powstała lokalna internetowa telewizja obywatelska współtworzona przez mieszkańców i wolontariuszy.

 

 

- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest Biłgorajski Fundusz Ziemi Lokalnej, działające na obszarze Biłgoraja i Złocieńca, gdzie zrealizowany został projekt „Przestrzeń S.O.W.A” (Solidarni, Otwarci, Wolni, Aktywni) na rzecz zagospodarowania publicznego parku i stworzenia na jego terenie wspólnej przestrzeni dla mieszkańców.

 

 

- Lokalne Partnerstwo PAFW, którego liderem jest LGD Partnerstwo Drawy działające na obszarze Drawska Pomorskiego i Złocieńca. W ramach projektu „Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka” udało odbudować się przyjazne stosunki między mieszkańcami dwóch miejscowości, których kiedyś podzieliła bitwa o prawo do armaty. Przez kilka miesięcy mieszkańcy wspólnie przygotowywali się do rekonstrukcji historycznej bitwy, podczas której burmistrzowie zawarli sojusz.

 

 

Dotychczas w programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” zawiązały się 22 koalicje działające na obszarze 49 gmin z udziałem ponad 330 instytucji i blisko 5 tysięcy wolontariuszy. Prowadzone były różnorodne działania, między innymi na rzecz zagospodarowania przestrzeni społecznej, poprawy stanu środowiska naturalnego, stworzenia regionalnego produktu, czy też ocalenia dziedzictwa kulturowego regionu. Ich odbiorcami było łącznie ponad 55 tysięcy mieszkańców.

 

 

Podczas uroczystości odbyła się również debata pt. „Społecznik, lider czy tylko entuzjasta?” poświęcona skali społecznego zaangażowania w Polsce. Wzięli w niej udział: Tomasz Schimanek, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Krzysztof Margol, Prezes Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”, Społecznik Roku 2009, Paweł Łukasiak, Prezes ARFP i Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, członek Kapituły Konkursu „Społecznik Roku”. Debatę poprowadziła Justyna Dżbik.

 

 

„Zaangażowanie lidera – społecznika na rzecz danej społeczności powoduje, że dzięki jego działaniom powstaje dobro wspólne, z którego potem korzystają wszyscy. Tam gdzie nie ma lidera, brakuje kogoś, kto wyzwoli społeczną energię” – mówił Paweł Łukasiak. „Bycie społecznikiem, to przywilej, ale także wielka odpowiedzialność. Dawanie siebie innym nie jest rzeczą prostą” – podsumował debatę Jan Kuroń.

 

W drugiej części wydarzenia ogłoszone zostały wyniki konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika Newsweek Polska, w którym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem głównym, a Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - merytorycznym. Konkurs nawiązuje do inicjatywy Wisławy Szymborskiej z 1996 roku, podjętej przez Jacka Kuronia i Fundację „Pomoc Społeczna SOS”. Jego celem jest nagradzanie działalności społecznej w Polsce i promowanie aktywności pojedynczych ludzi, którzy w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz w placówkach samorządowych zmagają się z rozmaitymi problemami społecznymi.

 

Społecznikiem Roku 2013 została Aneta Obcowska, która odebrała statuetkę z rąk Tomasza Lisa, Redaktora Naczelnego tygodnika Newsweek Polska.

 

 

Laureatka tegorocznej edycji jest członkiem zarządu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Lekarze Nadziei i kierowniczką przychodni dla bezdomnych w Warszawie oraz chirurgiem w Szpitalu Praskim w Warszawie. Kapituła nagrodziła ją za bezinteresowną pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i terapii, skuteczną walkę z poważnym problemem społecznym oraz za angażowanie we wspólne działania na rzecz potrzebujących studentów medycyny, lekarzy i wielu innych osób. „Nagroda, którą odbieram dzisiaj jest również nagrodą dla wolontariuszy pracujących w przychodni dla bezdomnych na warszawskiej Woli i w przychodni w Krakowie. Są to ludzie, którzy od wielu lat, pomimo wielu przeciwności losu i problemów osobistych, bezinteresownie i z wielkim zaangażowaniem, pomagają osobom bezdomnym. Chciałabym w ten sposób podziękować im za ciężką i wspaniałą pracę. Największą nagrodą za to co robimy jest uśmiech tych, do których nasza praca trafia” – powiedziała Aneta Obcowska, Społecznik Roku 2013.

 

Uroczystość była okazją do rozmowy pomiędzy laureatką a redaktorem naczelnym Newsweeka. „Jest pani lekarzem pracującym na wielu etatach. Skąd znajduje pani czas na działalność na rzecz bezdomnych?” – pytał laureatkę Tomasz Lis. „Moja doba ma 24 godziny i oczywiście zamiast pomagać, jako wolontariusz, mogłabym robić inne rzeczy, ale nie żałuję. To daje mi energię” – odpowiedziała Aneta Obcowska.

 

 

Kapituła Konkursu przyznała także dwa wyróżnienia:

 

- Krystynie Wechmann, założycielce i prezes Poznańskiego Towarzystwa „Amazonki”, założycielce pierwszego w Polsce klubu Amazonek, trzykrotnej prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, inicjatorce i wiceprezes Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych. Pani Wechmann została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz kobiet chorych na raka piersi, walkę o ich powrót do zdrowia oraz dobrą jakość życia, za działania na rzecz wprowadzenia najwyższych standardów diagnozy i terapii nowotworów oraz za skuteczność społecznego zaangażowania poprzez skupianie wokół siebie zarówno ludzi, którzy potrzebują pomocy, jak i osób i instytucji, które tej pomocy gotowe są udzielić.

 

- Annie Czerniak, założycielce i prezes zarządu Fundacji „Dr Clown” za wieloletnią działalność na rzecz chorych dzieci przebywających w szpitalach, rozwój wolontariatu, za innowacyjność i zasięg społecznego zaangażowania oraz włączanie do inicjatywy terapii śmiechem ogromnej rzeszy ludzi i instytucji w Polsce.

 

 

Do tegorocznej edycji konkursu napłynęło ponad sto zgłoszeń. W skład Kapituły Konkursu weszli Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika Newsweek Polska, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Jan Kuroń, kucharz, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej, Renata Kim, szefowa działu „Społeczeństwo” Tygodnika Newsweek Polska.

 

Uroczystość poprowadziła Justyna Dżbik, dziennikarka Polskiego Radia.

 

Joanna Lempart-Winnicka, Przemek Zaroń

Zdjęcia: Bartosz Sawka, CINEFOTO

 

więcej o programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” na www.lokalnepartnerstwa.org.pl

więcej o Konkursie o tytuł „Społecznika Roku” na www.spolecznikroku.newsweek.pl