Jubileusz „Study Tours to Poland”
Jubileusz „Study Tours to Poland”

Uruchomiona przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności w 2004 roku inicjatywa „Study Tours to Poland” to wizyty studyjne do Polski organizowane dla aktywnych obywateli (studentów i profesjonalistów) z krajów Europy Wschodniej. Ich celem jest przybliżenie realiów Polski (i Unii Europejskiej) oraz rozwój i wzmocnienie profesjonalnych i osobistych kontaktów pomiędzy liderami z Europy Wschodniej a Polakami i polskimi instytucjami.

 

Wizyty prowadzone są przez doświadczone polskie organizacje pozarządowe, wyłaniane w drodze otwartego konkursu. Koordynatorem wizyt dla studentów jest Fundacja „Borussia” z Olsztyna.

 

Jednym z elementów obchodów wrześniowego jubileuszu było spotkanie ponad 40 absolwentów „STP” dla studentów z Rosji, Ukrainy, Mołdowy i Białorusi, które odbyło się w dniach 11-13 września w Elblągu i Gdańsku w ramach projektu „Ambasadorzy współpracy”. Spotkanie miało na celu nie tylko podsumowanie ostatnich 10 lat działań w ramach „STP” dla studentów, służyło również wymianie doświadczeń i omówieniu możliwości współpracy w ramach międzynarodowej sieci absolwentów. „W wymiarze indywidulanym chcieliśmy zainspirować naszych absolwentów do zastanowienia się nad ich rolą w swoich społecznościach. Służył temu między innymi wykład Adama Balcera „Mój kraj w 2030 roku” wskazujący na możliwe scenariusze zmian w sferze społecznej, demograficznej czy politycznej w krajach Regionu a także wizyta w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku” – mówi Ewa Romanowska, Członek Zarządu Fundacji „Borussia”.

 

 

W czasie spotkania zaprezentowane zostały również wyniki badania przeprowadzonego wśród uczestników „STP” przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, które pokazują, że inicjatywa „Study Tours to Poland” miała znaczny wpływ na rozszerzenie kontaktów oraz zwiększenie mobilności wśród absolwentów. Udział w wizycie wpłynął także w wysokim stopniu na poziom zainteresowania Polską. Aż 57% ankietowanych ponownie odwiedziła Polskę. To z pewnością sukces programu, który pomaga budować trwałe relacje z naszym krajem. Jednocześnie 43% absolwentów, którzy wzięli udział w badaniu, utrzymuje kontakty z poznanymi podczas wizyt Polakami i aż 92% z innymi uczestnikami wyjazdu. Nawiązywanie znajomości i kontaktów z rówieśnikami z innych krajów czy spotkanymi podczas wizyty Polakami, to bardzo ważny wymiar wizyt studyjnych w Polsce. Celem badania przeprowadzonego przez PBIS „Stocznia” było również prześledzenie losów absolwentów „STP”.

 

 

Dzięki temu dowiedzieliśmy się czym aktualnie zajmują się, gdzie żyją i jak korzystają z wiedzy i kontaktów zdobytych w ramach udziału w programie. Aktywność społeczna to ważne kryteria rekrutacyjne podczas naboru do programu, a także zaangażowanie i czynne działania na rzecz swojej społeczności czy kraju. Badani zostali zapytani o ten aspekt ich działań w sferze zawodowej i pozazawodowej. 17% ankietowanych zadeklarowało zatrudnienie w organizacjach pozarządowych. Zgodnie z deklaracjami, niemal połowa (47%) pracuje jako wolontariusze, a niewiele mniej (41%) aktywnie działa w organizacji pozarządowej bądź społecznej. „Badanie wyraźnie pokazało, że mimo upływu czasu, absolwenci bardzo pozytywnie wspominają wizytę w Polsce. Dla niemal wszystkich była to okazja do rozwoju osobistego rozwoju, lepszego poznania kraju i poszerzenia horyzontów” – podsumowuje Renata Koźlicka-Glińska z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Wydarzenie „Ambasadorzy współpracy” było wspófinansowane przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014" .

 

***

 

Inicjatywa „Study Tours to Poland” jest jednym z przedsięwzięć Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności mających na celu dzielenie się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. W kilkunastodniowych wizytach studyjnych w Polsce mogą wziąć udział studenci w wieku 18-21 lat z Białorusi, Mołdowy, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu briańskiego, kaliningradzkiego, nowogrodzkiego, leningradzkiego i Sankt-Petersburga). Dzięki uczestnictwu w „STP” studenci mają okazję poznać polskie środowiska akademickie, organizacje obywatelskie, spotkać się z liderami życia publicznego, wziąć udział w wykładach, warsztatach, seminariach i imprezach kulturalnych. Łącznie, w latach 2004-2014, w różnego typu wizytach studyjnych, których gospodarzami były polskie organizacje pozarządowe, uczestniczyło 6343 osób, w tym 2366 studentów.


Renata Koźlicka-Glińska, Ewa Romanowska, Maja Wasiluk
Zdjęcia: Aleksandr Lysov

 

www.studytours.pl