Madeleine Albright gościem czwartej edycji WEASA
Madeleine Albright gościem czwartej edycji WEASA

W dniach 4-15 lipca 2016 r. miała miejsce czwarta edycja Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA), będącej wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz The German Marshall Fund of the United States.

 

Tegoroczna Warszawska Letnia Akademia Euroatlantycka, będąca kontynuacją poprzednich edycji, została zorganizowana wokół czterech głównych bloków tematycznych, związanych z polityką i rozwojem regionalnym: bezpieczeństwo regionu i zarządzanie kryzysowe, rozwój ekonomiczny, współpraca międzygraniczna oraz relacje regionalne ze szczególnym naciskiem na role lokalnych elit.

 

 

W tym roku mieliśmy przyjemność gościć 45 uczestników z sześciu państw Partnerstwa Wschodniego – Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, oraz Ukrainy. Przez dwa tygodnie uczestnicy Akademii wzięli udział w szeregu warsztatów oraz wykładów prowadzonych przez wiodących specjalistów w poszczególnych dziedzinach, wśród nich, min.: Profesor Leszek Balcerowicz, były Prezes NBP, były Wicepremier i Minister Finansów, Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP, David J. Kramer, były Zastępca Sekretarza Stanu USA ds. Demokracji, Praw Człowieka i Pracy oraz dr Karen Donfried, Prezes The German Marshall Fund.

 

 

Gościem specjalnym tegorocznej Warszawskiej Letniej Akademii Euroatlantyckiej była Madeleine Albright, była Sekretarz Stanu USA, która podzieliła się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

Podczas dwóch tygodni spędzonych na Akademii nasi uczestnicy wzięli również udział w wizycie studyjnej do Lublina, gdzie mieli okazje spotkać się z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Lublina oraz zwiedzić Lubelski Park Naukowo Technologiczny.

 

 

15 lipca, podczas uroczystej ceremonii zamknięcia, absolwenci tegorocznej edycji WEASA otrzymali certyfikaty ukończenia Akademii z rąk przedstawicieli organizatorów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze!

 

Joachim Piotrowski
Zdjęcia: Kolegium Europejskie Natolin

 

www.weasa.org