Zgłoś się do Szkoły Fundraisingu FAOO
Zgłoś się do Szkoły Fundraisingu FAOO

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich zaprasza organizacje spoza dużych ośrodków miejskich na bezpłatny kurs fundraisingowy. Nauka odbywać się będzie w formule blended-learning i obejmuje cztery dwudniowe szkolenia stacjonarne, dwa webinaria, e-learning, indywidualne konsultacje oraz przygotowanie prac wdrożeniowych w organizacji. Zgłoszenia tylko do 22 marca 2017.

 

 

 

Dlaczego warto?
• Kurs służy wzmocnieniu kompetencji potrzebnych do wypracowania strategii fundraisingowej.
• Udział w zajęciach przyczyni się do budowania stabilności i potencjału finansowego organizacji.
• Wybrane zagadnienia poruszane w trakcie nauki: definiowanie potrzeb organizacji związanych z fundraisingiem; ocena potencjału organizacji; metody i techniki pozyskiwania środków od osób indywidualnych; współpraca z firmami; ABC prawa dla fundraisera; fundraising mix; podstawy marketingu; Case for Support; planowanie kampanii fundraisingowej.

 

Dla kogo?
Oferta FAOO adresowana jest do osób odpowiedzialnych za fundraising (mogą to być zarówno fundraiserzy, jak i członkowie zarządów) w lokalnych organizacjach, mających swoją siedzibę poza dużymi ośrodkami miejskimi. Organizacje takie powinny działać przynajmniej pełne dwa lata, dysponować budżetem oraz stałym zespołem. Osoba chcąca zgłosić się do udziału w Kursie musi mieć minimum roczny staż pracy związanej z pozyskiwaniem środków w organizacji zgłaszającej i na stale z nią współpracować jako pracownik lub płatny współpracownik. Do udziału w programie nie będą przyjmowani wolontariusze.

 

Informacje dodatkowe
Szkolenia stacjonarne odbywać się będą w Warszawie, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Łączny szacowany czas, jaki uczestnik powinien przeznaczyć na naukę, wynosi ok. 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godziny na szkolenia stacjonarne oraz ok. 40 godzin na naukę online i wykonywanie zadań zaliczeniowych. Kurs rozpocznie się 11 kwietnia i potrwa do 15 listopada 2017 roku.

 

Udział w programie jest bezpłatny. Uczestnik musi jednak pokryć we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w szkoleniach stacjonarnych. W szczególnych przypadkach możliwe będzie uzyskanie ograniczonego dofinansowania na ten cel.

 

Kurs Szkoła Fundraisingu FAOO jest realizowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieramy Organizacje Pozarządowe”. Misją FAOO jest wspieranie menedżerów NGO tak, aby ich organizacje mogły działać sprawniej.

 

Więcej informacji na www.faoo.pl

 

Źródło: Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich