Nałeczów i Lublin gościły Kirklandystów
Nałeczów i Lublin gościły Kirklandystów

W dniach 10-12 maja 2017 r. odbył się zjazd stypendystów Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. Uczestnicy XVII edycji, studiujący w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, spotkali się w Nałęczowie i Lublinie, aby m.in. zaprezentować swoje prace dyplomowe.

 

Spotkanie rónież było okazją do rozmowy o tym, jakie plany zawodowe mają stypendyści po zakończeniu pobytu w Polsce oraz w jaki sposób wiedza i kontakty zdobyte dzięki udziałowi w Programie Stypendialnym im. Lane'a Kirklanda, mogą przyczynić się do realizacji ich zamierzeń.

 

Gościem zjazdu była Elena Vetrova z Białorusi, absolwentka z rocznika 2003/04, która swoją prezentacją nawiązała do dyskusji o planach na przyszłość tegorocznych stypendystów. Elena Vetrova opowiedziała o swoich działaniach proekologicznych i projektach realizowanych na Białorusi. Ich realizacja była możliwa właśnie dzięki kontaktom, jakie nawiązała podczas stypendium w Polsce.

 

 

Podczas warsztatów Kirklandyści dzielili się wrażeniami z pobytu w Polsce. Zwrócili w szczególności uwagę na takie kwestie, jak dobrze rozwinięta infrastruktura miejska, w tym transport publiczny, czy rewitalizacja i promocja marki miast. Doceniali także mniej formalne relacje między studentami a kadrą akademicką panujące na polskich uczelniach, chęć i zdolność do samoorganizacji mieszkańców miast, a także na dobrze rozwinięte organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z grup defaworyzowanych.

 

Stypendyści wysłuchali również wykładu dr. hab. Wojciecha Janickiego z Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej pt. „Konflikty globalne – co nas czeka?”. Był on podstawą do ożywionej dyskusji o konfliktach współczesnego świata, u których źródeł leży kwestia dostępu do wody, złóż ropy naftowej czy łowisk, a także różnice międzykulturowe.

 

 

Na zakończenie zjazdu, stypendyści mieli możliwość zapoznania się z historią Lublina i jego zabytkami, podczas zwiedzania tego miasta wraz z przewodnikiem.

 

***

 

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda realizowany jest od 2000 roku i ma na celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej oraz integracji europejskiej przedstawicielom krajów Europy Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu Południowego w czasie dwusemestralnych studiów uzupełniających na wybranych polskich uczelniach. W ramach indywidualnych programów edukacyjnych stypendyści studiują między innymi wybrane aspekty ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych, dziennikarstwa, zarządzania NGO, czy zarządzania w kulturze. W bieżącym roku akademickim w programie bierze udział 46 stypendystów reprezentujących 8 krajów: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Kirgistanu.

 

www.kirkland.edu.pl

 

Agnieszka Mazur
Zdjęcia: Fundacja Liderzy Przemian