VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą
VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą

3 czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Szkoły z Klasą. W roku szkolnym 2016/17 w akcji „Szkoła z Klasą” uczestniczyły 203 szkoły z całej Polski. 120 uczniów i nauczycieli z całej Polski przyjechało do Warszawy, aby podczas Festiwalu dokonań podsumowania swojej pracy w 15. edycji „Szkoły z Klasą”.

 

W uroczystym otwarciu Festiwalu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji partnerskich, wśród nich Jerzy Wójcik - Wydawca “Gazety Wyborczej”, Mirosław Sielatycki - Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Rafał Lew-Starowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Katarzyna Maniszewska - Dyrektor Programowy w PAFW.

 

Listy do uczestników skierowali Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka.

 

 

Wśród ekspertów VII Ogólnopolskiego Festiwalu Szkoły z Klasą znalazły się m.in Grażyna Czetwertyńska - Adiunkt na Wydziale “Artes Liberales“ UW oraz wykładowczyni w Szkole Edukacji PAFW i UW, Elżbieta Tołwińska-Królikowska – Prezeska Zarządu Fundacji Innowacji Edukacyjnych „Mała Szkoła”, Justyna Suchecka - dziennikarka edukacyjna “Gazety Wyborczej” oraz Dorota Kraśniewska i Jon Green z British Council.

 

Bieżąca edycja „Szkoły z Klasą” miała nową formułę - opartą na pracy zespołowej, nastawioną na współdziałanie, badanie potrzeb, wspólne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów - zmiany te znalazły odzwierciedlenie w programie Festiwalu. Zamiast dotychczasowych targów projektowych, uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w grupach, w których uczniowie i nauczyciele zaprezentowali działalność swoich szkół. W rozmowach uczestniczyli eksperci, którzy analizując ich prezentacje, radzili i pomagali zaplanować kolejne zmiany i przedsięwzięcia.

 

 

Następnie nauczyciele wzięli udział w warsztacie dotyczącym edukacyjnego wykorzystania aplikacji Snapchat. Warsztat poprowadziła dziennikarka “Gazety Wyborczej” Justyna Suchecka. Z kolei uczniowie, podzieleni na kilkunastoosobowe zespoły, uczestniczyli w warsztatach wzmacniających współpracę i zagrali w grę edukacyjną „Szkoła na czasie”, przygotowaną przez zespół Fundacji Szkoła z Klasą. Gra będzie jednym z narzędzi, dostępnych w kolejnej edycji programu. Jej zasady oparte są na popularnych kalamburach, a hasła, które odgadują gracze dotyczą jednego z czterech obszarów szkoły: relacji, uczenia (się), technologii i przestrzeni.

 

„Szkoła z Klasą” to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (a obecnie przez Fundację Szkoła z Klasą) i „Gazetę Wyborczą” przy współpracy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2002 roku wzięło w niej udział ponad osiem tysięcy szkół, ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad milion uczniów. Jej celem jest promowanie szkoły, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie, zachęca uczniów do podejmowania nowych wyzwań i wychowuje aktywnych obywateli. W ramach akcji, od 2010 roku, funkcjonuje inicjatywa „Szkoła z Klasą 2.0”, która zachęca do wprowadzania i wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkół i skierowana jest do wszystkich placówek oświatowych z całej Polski.

 

Więcej informacji: www.szkolazklasa.org.pl  

 

Zdjęcia: Kuba Kiljan, Fundacja Szkoła z Klasą
Źródło: materiały Fundacji Szkoła z Klasą