„Równać Szanse 2017” – Regionalny Konkurs Grantowy
„Równać Szanse 2017” – Regionalny Konkurs Grantowy

Celem programu „Równać Szanse” jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

 

Regionalny Konkurs Grantowy wspiera projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, które rozwijają u młodzieży:

 

- umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalnego i analizowanie swoich mocnych i słabych stron;

 

- umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

 

O dotacje do 8 500 zł na minimum sześciomiesięczne projekty, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2018 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20 procent wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego). O wsparcie nie mogą ubiegać się organizacje, które aktualnie realizują inne projekty w ramach programu „Równać Szanse” (edycje 2016 i 2017).

 

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl do 25 października b.r.

 

Więcej informacji udziela Realizator Programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, tel. (22) 826-10-16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl.

 

Patronem medialnym konkursu jest Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl.

 

www.rownacszanse.pl

 

Przemysław Zaroń, zdjęcie: PFDiM