Odszedł Robert G. Faris
Odszedł Robert G. Faris

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Roberta G. Farisa, współzałożyciela Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wieloletniego Członka Rady Dyrektorów PAFW.

 

Gdy w 1989 roku władze USA zaoferowały wsparcie dla polskich reform, niezwykle cenne w tych działaniach okazały się kompetencje, wszechstronna wiedza i doświadczenie Roberta G. Farisa. Odegrał kluczową rolę w pionierskim przedsięwzięciu jakim był Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, który w latach dziewięćdziesiątych skutecznie wspierał rozwój gospodarki rynkowej w Polsce. Pod kierownictwem Roberta G. Farisa, pełniącego funkcję Prezesa oraz Członka Rady Dyrektorów Funduszu, instytucja ta prowadziła wyjątkowo efektywną politykę inwestycyjną, dzięki czemu wypracowała poważną nadwyżkę z powierzonych mu przez Kongres USA 240 milionów dolarów. Osiągnięcia Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości były doceniane przez kolejne polskie rządy. W 1999 roku Fundusz otrzymał Specjalną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP „Za szczególny wkład w rozwój polskiej gospodarki”.

 

Po wypełnieniu głównych celów Funduszu Przedsiębiorczości, Robert G. Faris podejmował wysiłki, aby środki wypracowane przez Fundusz mogły dalej służyć polskiemu społeczeństwu. W efekcie tych starań powstała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. W 2000 roku rozpoczęła działalność z podwójną intencją – aby umacniać rezultaty polskich przemian zapoczątkowanych dekadę wcześniej, a także by dzielić się polskim doświadczeniem w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Przez kilkanaście lat Robert aktywnie uczestniczył w pracach Fundacji, wspierając Radę Dyrektorów oraz Zespół PAFW swoim bogatym doświadczeniem i cennymi radami. Szczególnie angażował się w rozwijanie przedsięwzięć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

 

Za wybitne zasługi we wspieraniu polskiej transformacji ustrojowej oraz w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, w 1999 roku Robert G. Faris został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a w 2011 roku Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogromnie wiele zawdzięcza Robertowi - od początku miał wielki udział w kształtowaniu jej programowego profilu oraz dorobku. Zawsze mogliśmy liczyć na Jego wsparcie, radę i życzliwość, niezwykle ceniliśmy sobie Jego przyjaźń. Będzie nam Go bardzo brakować.

 

Jego Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Andrew Nagorski, Przewodniczący Rady Dyrektorów
Jerzy Koźmiński, Prezes Fundacji
Rada Dyrektorów oraz Zespół Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności