10 lat z International Visitor Leadership Program
10 lat z International Visitor Leadership Program

18 września 2017 r. Liderzy PAFW uczestniczący w wizytach studyjnych do USA zostali przyjęci przez Ambasadora Stanów Zjednoczonych Paula W. Jonesa. W spotkaniu wzięli udział Katarzyna Czayka-Chełmińska, Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów i Jerzy Koźmiński, Prezes PAFW.

 

Dzięki współpracy PAFW z Ambasadą USA w Polsce i Departamentem Stanu 110 uczestników programu „Liderzy PAFW” wzięło udział w podróżach studyjnych do USA w ramach IVLP.

 

 

„Od 10 lat, każdego roku, staraliśmy się tak kształtować ten program, żeby jak najlepiej przygotował Was do roli liderów w swoich społecznościach lokalnych. Uczestnicząc w tym programie jesteście także ambasadorami stosunków polsko-amerykańskich” – stwierdził Ambasador Paul W. Jones witając przybyłych gości. Gospodarz spotkania podkreślił, że najważniejszym fundamentem dobrych relacji polsko-amerykańskich są silne więzy między ludźmi.

 

 

„Podróże studyjne do USA otwierają nowe, cenne kontakty, przynoszą ważne doświadczenia, są źródłem wielu wartościowych inspiracji. Stanowią również przykład tych przedsięwzięć PAFW, w których wyraźnie występuje komponent amerykański” – powiedział Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że dziesięcioletnia współpraca pomiędzy programami „Liderzy PAFW” i International Visitor Leadership Program nie byłaby możliwa bez zaangażowania Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, a także Fundacji Szkoła Liderów, która od początku pełni rolę znakomitego realizatora programu „Liderzy PAFW”.

 

 

Katarzyna Czayka-Chełmińska, zwracając się do uczestników wizyt studyjnych, podkreśliła, jak ważna jest rola przywództwa. „Przywództwo ma znaczenie, może mieć wiele twarzy i warto w nie inwestować. Każdy z Was, uczestnicząc w wyjazdach studyjnych do USA, uczy się jak być lokalnym liderem, przywódcą, jak wykorzystać zdobyte tam doświadczenia na rzecz lokalnych społeczności” – powiedziała Wicepreseska Fundacji Szkoła Liderów.

 

 

„Wyjazd do USA dał nam bardzo wiele, choć wszyscy mamy swoją własną historię. Mam poczucie, że zyskaliśmy nową wiedzę, która zaprocentuje w naszych działaniach liderskich” – twierdzi Marta Siciarek, liderka XI edycji programu, która opowiedziała o swoich wrażeniach z wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych.

 

 

International Visitor Leadership Program (IVLP) to prestiżowy program wymiany zawodowo-kulturowej prowadzony przez Departament Stanu USA dla liderów działających w takich obszarach, jak: polityka, media, biznes, edukacja, nauka czy kultura. Program służy wzmacnianiu zrozumienia i relacji między USA a innymi krajami. Uczestnicy programu biorą udział w specjalnie dostosowanym do ich potrzeb i zainteresowań cyklu wizyt studyjnych w różnych regionach USA. Celem programu jest m.in. ustanowienie kontaktów pomiędzy liderami życia publicznego USA i krajów partnerskich.

 

 

W ciągu 10 lat, w ramach IVLP, 110 Liderek i Liderów PAFW oraz tutorów uczestniczyło w wizytach studyjnych w USA. Każda z nich miała inny motyw przewodni, wszystkie były natomiast poświęcone wymianie doświadczeń służącej zmianie społecznej i aktywizowaniu lokalnych społeczności. Liderzy PAFW odwiedzili łącznie 30 miast w 17 stanach.

 

Przemysław Zaroń, zdjęcia: Beata Czarnecka

 

www.liderzy.pl