Kirklandyści rozpoczęli studia
Kirklandyści rozpoczęli studia

Naukę w Polsce rozpoczęło 47 stypendystów z 5 krajów Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu. 21 września na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się uroczysta inauguracja 18. edycji Programu Stypendialnego im. Lana Kirklanda.

 

Wśród tegorocznych stypendystów najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy (33 osoby), pozostali pochodzą z Białorusi, Gruzji, Rosji i Armenii. Najliczniejszą grupę stanowią pracownicy administracji publicznej i samorządowej, ekonomiści i prawnicy.

 

Podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim, nowych stypendystów powitali: Prof. Jan Burdukiewicz, prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych oraz Urszula Broda, kierownik biura współpracy z zagranicą i regionalna koordynatorka Programu Kirklanda.

 

 

W imieniu Prezydenta Miasta Wrocławia słowa powitania i życzenia udanego pobytu na stypendium w Polsce przekazał Tadeusz Luty, pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. współpracy z uczelniami wyższymi.

 

Agnieszka Mazur, Kierownik Programowy PAFW przybliżyła zebranym gościom misję i działalność Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zaś Agata Wierzbowska-Miazga, Prezes Fundacji Liderzy Przemian, historię i cele Programu Stypendialnego im. Lana Kirklanda.

 

 

Wykład inauguracyjny nt. historii Śląska i Wrocławia wygłosił Prof. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

W uroczystości wzięli udział: konsul honorowy Ukrainy we Wrocławiu Grzegorz Dzik, opiekunowie naukowi, koordynatorzy regionalni z Krakowa – Michał Zając i Poznania – Joanna Janas oraz animatorka społeczno-kulturalna Programu Kirklanda z Poznania – Bogna Frąszczak.

 

 

Podczas 10-dniowej orientacji, która ma na celu przygotowanie stypendystów do rocznego pobytu w Polsce, stypendyści spotkali się m.in. z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim, z Janem Dąbrowskim, Prezesem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz z przedstawicielami Wrocławskiej Aglomeracji Rozwoju Miasta i Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3. Zwiedzili również Wrocław, Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworznie a także Zamek w Książu.

 

Program Stpendialny im. Lanea’ Kirklanda, rozpoczęty w 2000 roku, ma na celu przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej przedstawicielom krajów Regionu. Odbywa się to w ramach dwusemestralnych studiów uzupełniających na polskich uczelniach, a od roku 2016 oferta ta została wzbogacona o jednosemestralne studia dla naukowców - Kirkland Research Program. Obecnie program jest adresowany do kandydatów z Ukrainy, Rosji, Białorusi, a także Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. W ramach indywidualnych trybów nauczania stypendyści Kirklanda zajmują się wybranymi aspektami ekonomii i zarządzania, administracji publicznej i biznesu, prawa, nauk społecznych i politycznych. Od początku program na polskich uczelniach ukończyło 742 osoby z 11 krajów, w tym 400 z Ukrainy, z Białorusi – 143, z Gruzji – 49 , z Rosji – 45, Armenii – 27, Kazachstanu – 18, Mołdawii – 22, Litwy – 12, Słowacji – 10, Azerbejdżanu - 8 i z Kirgistanu 8 osób. Większość stypendystów studiowało ekonomię i zarządzanie, prawo oraz administrację publiczną. Realizatorem programu jest Fundacja Liderzy Przemian.

 

Agnieszka Mazur, zdjęcia: Fundacja Liderzy Przemian

 

www.kirkland.edu.pl