10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”
10 lat konkursu „Seniorzy w akcji”

Trwa 10. edycja konkursu „Seniorzy w akcji”, w ramach którego wsparcie otrzymało już ponad 330 projektów realizowanych przez seniorów. Konkurs „Seniorzy w akcji” - oraz jego bogate doświadczenia i wypracowane metody wspierające aktywizację osób starszych i współpracę międzypokoleniową prezentuje jubileuszowa publikacja.

 

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest częścią programu PAFW „Uniwersytety Trzeciego Wieku”, którego realizacja rozpoczęła się w 2005 roku, i który ma na celu promowanie działań edukacyjnych i aktywizujących skierowanych do osób starszych oraz promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych. Jest on realizowany głównie poprzez wsparcie i promocję inicjatyw społecznych podejmowanych przez seniorów oraz wykorzystanie ich potencjału, wiedzy, doświadczenia i czasu w działaniach na rzecz własnego otoczenia, a także poprzez wsparcie środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

 

W ramach konkursu „Seniorzy w akcji” od 10 lat oferowane są granty i szkolenia dla osób powyżej 60. roku życia, które samodzielnie lub we współpracy z osobą młodszą realizują działania społeczne oparte na własnym pomyśle. W działaniach wspieranych poprzez konkurs uczestniczą aktywni seniorzy działający zarówno w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, jak i we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

 

10 lat realizacji konkursu pokazuje, że osoby starsze są nie tylko odbiorcami oferty do nich kierowanej, ale także animatorami i realizatorami ciekawych i wartościowych działań w swoich społecznościach. Projekty te służą rozwiązywaniu lokalnych problemów, m.in. przeciwdziałają samotności seniorów, organizują przestrzeń spotkań dla mieszkańców, promują ciekawą ofertę zajęć dla dzieci oraz animują zainteresowanie lokalną historią.

 

Konkurs „Seniorzy w akcji” to także wiele doświadczeń, refleksji, testowania metod i tworzenia praktycznych narzędzi przydatnych w działaniach wspierających aktywność osób starszych i współpracę międzypokoleniową. Wokół „Seniorów w akcji” zbudowała się społeczność blisko 500 animatorów – starszych i młodych osób, które aktywnie działają w swoich miejscowościach.


Publikacja jubileuszowa podsumowuje doświadczenia 10 lat realizacji tego konkursu. Prezentuje jego dorobek, w tym przede wszystkim jego uczestników – animatorów młodych i starszych, którzy współtworzą „Seniorów w akcji” i wnoszą do niego swoje pomysły i refleksje.

 

Dotychczas, w ramach 9 edycji konkursu, dofinansowanych zostało 297 projektów międzypokoleniowych, mobilizujących osoby starsze do działania na rzecz ich otoczenia oraz promujących wolontariat seniorów. W obecnej, dziesiątej edycji konkursu realizowanych jest 35 projektów.

 

Konkurs jest prowadzony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, które pełni rolę realizatora programu PAFW „Uniwersytety Trzeciego Wieku”.

 

www.seniorzywakcji.pl

 

Katarzyna Świątkiewicz, zdjęcia: Towarzystwo Inicjatyw Twórzych "ę"