Porozumienie o Klubach Młodego Odkrywcy
Porozumienie o Klubach Młodego Odkrywcy

18 czerwca Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zawarła porozumienie z Centrum Nauki Kopernik mające na celu rozwijanie i promowanie działających na terenie całej Polski Klubów Młodego Odkrywcy.

 

Porozumienie podpisane przez Jerzego Koźmińskiego, Prezesa PAFW, i Roberta Firmhofera, Dyrektora Centrum Nauki Kopernik, jest efektem kilkuletniej, partnerskiej współpracy pomiędzy obiema instytucjami na rzecz nowoczesnej edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych młodego pokolenia, a w szczególności - rozwoju inicjatywy Klubów Młodego Odkrywcy, stworzonej w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Strony porozumienia zadeklarowały kontynuację współpracy w tym zakresie.

 

Celem Klubów Młodego Odkrywcy jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Działalność Klubów umożliwia uczenie się przez eksperymentowanie i prowadzenie samodzielnych doświadczeń. Sieć KMO, która liczy obecnie ponad 100 klubów, stwarza możliwości zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Nauczyciele uzyskują dostęp do bazy scenariuszy lekcji rozbudzających ciekawość, zainteresowania i naukowe pasje młodych ludzi, a uczniowie dyskutują, odkrywają świat na podstawie własnych doświadczeń, nawiązują kontakty z uczestnikami innych klubów i wspólnie realizują projekty badawcze. W ramach inicjatywy organizowane są również szkolenia, konferencje i konkursy, a serwis kmo.org.pl służy wymianie doświadczeń.

 

Projekt „Klubów Młodego Odkrywcy” powstał w 2002 roku w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego realizatorem jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. W efekcie utworzonych zostało kilkadziesiąt klubów działających na terenie całej Polski. Od 2009 roku przedsięwzięcie prowadzone jest przez Centrum Nauki Kopernik, którego misją jest wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się oraz inspirowanie dialogu społecznego na temat nauki. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem inicjatywy.

 

strona Klubów Młodego Odkrywcy: www.kmo.org.pl